Úskalí na cestě k samostatnému čtení

čtení bilingvní dětiPokud začnete s bilingvními dětmi číst česky, vydáte se na dlouhou cestu, na které můžete narazit na několik specifických problémů. Budete se setkávat s mechanickým čtením, neporozuměním textu a komolením české výslovnosti. Proto, aby dítě četlo rádo a postupně se od hlasitého čtení s rodiči pročetlo k samostatné tiché četbě, je důležité na těchto problémech doma společně pracovat.

Unikající obsah při čtení

Asi největším problémem bilingvních dětí je mechanické čtení, při kterém malým čtenářům uniká smysl samotné četby. Děti se často soustředí pouze na proces četby, snaží se správně vyslovovat hlásky a slabiky a číst plynule. V důsledku toho se potom stává, že jim uniká obsah textu. Když se jich později zeptáte, mnohdy nedokáží popsat odstavec, který právě dočetli. Je to však běžné také u studentů, kteří se učí cizí jazyk. Tento problém časem zmizí v závislosti na tom, jak často a intenzivně dítě čte.

Neznámá slova

Texty, ať už básničky či pohádky, by měly být vždy přiměřeny věku a čtenářských schopnostem dětí. Ovšem čtete-li s bilingvními dětmi, téměř v každém textu najdete slova, která pro ně budou neznámá. Je to způsobené tím, že vyrůstají v jinojazyčném prostředí. Můžete s nimi mluvit česky, pouštět jim české filmy a číst české knihy, avšak nikdy nemůžete nahradit vlivy okolního prostředí, které zejména v prepubertálním stádiu na děti silně působí. Z tohoto důvodu je důležité s malými bilingvními čtenáři rozvíjet aktivní čtení. Ptejte se jich klidně za každým odstavcem a je-li to potřeba, tak i za větou, zda danému slovu či slovnímu spojení rozumí. Dítě si slovo zapamatuje mnohem lépe, když jej přimějete, aby vytvořilo jeho vlastní použití.

Anglicko-česká výslovnost

Další problém může nastat při výslovností hlásek a slabik, které se v angličtině čtou odlišně. Ve fázi počátečního čtení je důležité, aby děti četly s rodiči nahlas. Hrozí zde totiž nebezpečí, že se něco naučí vyslovovat špatně. A odnaučení jednou chybně naučeného je mnohdy velmi obtížné. Důležité je také včasné odhalení logopedické vady. V tomto případě je nejlepším řešením návštěva logopeda, který vám doporučí, jak dále postupovat. Laické řešení logopedické vady by mohlo mít velmi špatný efekt na pozdější projev dítěte. V tomto případě bych skutečně doporučila svěřit dítě do rukou odborníků.

Nezoufejte, když budou děti špatně vyslovovat české –r, namísto slov typu jahoda číst cosi jako „džahoda“ a nebo nebudou rozumět každému druhému slovu, jelikož čtení s bilingvními dětmi je celoživotní investicí. Chvíli to potrvá, ale dřív nebo později nad všemi nástrahami čtení v češtině společně s dětmi zvítězíte.

Pro www.bilingvni-vychova.com napsala Michaela Sanytrová, paní učitelka z České školy bez hranic v Londýně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *