České školy bez hranic – ČŠBH

S myšlenkou založit první Českou školu bez hranic přišla v Paříži na podzim roku 2003 paní Lucie Slavíková-Boucher. Z původních jazykových setkání v češtině pro rodiny s dětmi postupně vznikla současná mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem.

Výuka

ČŠBH nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Vyučovanými předměty jsou  Český jazyk a literatura, Dějepis – Zeměpis českých zemí (1. až 9. třída) podle vlastního vzdělávacího programu v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Nedílnou součástí výuky (v kontextu multilingvní rodinné výchovy žáků ČŠBH) je předškolní výchova, určena dětem od 18 měsíců věku. Děti navštěvují každodenně školu v zemi, kde žijí. ČŠBH jim doplňuje znalost českého jazyka a literatury a českých reálií.

Koncepce

Výuka ve škole je pojata v duchu metody total immersion, kdy se dítě po dobu těchto aktivit ocitá v prostředí, kde se mluví výhradně česky. Vzhledem k tomu, že tyto děti většinou vyrůstají v bikulturním prostředí, je to pro ně nejpřirozenější způsob, jak si osvojit jazyk. Tento přístup, zásadně odlišný od klasické školní výuky cizích jazyků, která se především opírá o překládání jednotlivých slov, dítěti umožní rychlejší rozšiřování slovní zásoby, navíc v určité situaci. Dítě tak chápe rychleji i jazykovou strukturu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *