Vícejazyčné děti v jednojazyčném prostředí?

Bilingvní vzdělávání nejmenších podle metodiky Hocus a Lotus nám přiblíží paní Veronika Ivakina z jazykové školy Lightpoint v Brně.

Metodika Hocus a Lotus

Jakožto ředitelka jazykové školy, se často setkávám s rodiči, kteří neovládají žádný cizí jazyk anebo ho neovládají dost dobře na to, aby si troufli na výuku svých dětí. Tato zkušenost mě přivedla k otázce „jak učit dětí cizí jazyk v jednojazyčném prostředí?“. Nechtěla jsem však padnout do klasického systému vzdělávání dětí, a tak jsem strávila čas zkoumáním metodik a způsobů, jak učit děti cizí jazyky.

Hocus a Lotus

Prvním kritériem pro mé hledání byla metodika, která bude simulovat přirozený a nenásilný způsob výuky. Dalším cílem bylo najít způsob, jak udržet pozornost dětí co nejdéle, opět bez nucení. Jak propojit rodiče s výukou a dát dětem jasné hranice, kdy se mluví česky a kdy cizím jazykem. A v neposlední řadě jsem chtěla metodiku, která se dá aplikovat i na jiné jazyky než jen angličtinu.

Tato dle mého názoru nejdůležitější kritéria jsem našla v metodice „The adventures of Hocus and Lotus“. Čím se liší od ostatních metodik a splňuje má očekávání?

  • Přirozený způsob výuky

Výuka se opírá o narativní (vyprávěcí) formát. Děti milují příběhy, jejich návaznost a hlavní postavičky, dinokrokové Hocus a Lotuska, děti zaujmou na první pohled. Příběhy jsou poučné a opírají se o každodenní dění ve světě dětí. Návaznost příběhů vtahuje děti do děje a rády se k příběhům vracejí.

Děti však nejvíce čerpají ze zapojení se do příběhů, formou divadýlka (acting out), které děti hrají společně s lektorkou, nebo maminkou doma. Prožívají tak příběh na vlastní kůži a mohou se vcítit do jednotlivých postav/ rolí. Zapojují tak do hraní příběhu gesta, mimiku, intonaci hlasu apod.

Ne všechny děti jsou stavěné na praktické zapojení se, a tak mohou rozvíjet své jazykové dovednosti díky poslechu zhudebněného příběhu, kresleným pohádkám v ilustrované či animované podobě.

Hocus a Lotus 2

  • Udržení pozornosti

Děti chvilku neposedí. Potřebují neustále měnit aktivity a poskakovat. Příběhy s dinokroky mohou prožívat 4 různými způsoby (divadýlko, zpěv, čtení a mini-pohádka). Každý z nich zabere 5-10 minut, takže dítě neomrzí, a může se tak plně věnovat každé aktivitě.

  • Rodiče a výuka jazyků

Metodika byla zpracována pro rodiče, kteří se chtějí zapojit do vzdělávacího procesu dětí, ať už pasivně či aktivně. Pokud nemáte ve svém okolí školu, která vyučuje touto metodikou, můžete se sami stát „vyučujícími“. Tak jak jste se už dočetli v mnoha článcích o bilingvismu, nejdůležitější je si nastavit jasná pravidla. Pravidla pomáhají dětem se rozvíjet a odlišit jednotlivé jazykové systémy.

My zahajujeme výuku tak, že si oblékneme tričko s Hocusem a Lotuskou, které je “vstupní branou“ do světa, kde se mluví cizím jazykem. Po dobu, kdy máme na sobě tričko, mluvíme pouze cizím jazykem. Tak dítě dokáže rozlišovat mezi mateřským a „druhým“ jazykem a jazykovým systémem. Následně si zahrajeme divadýlko, zpíváme, čteme, koukáme na pohádky, vyrábíme apod., tak jako v jazyce mateřském. K tomu nám pomáhají výukové materiály, které jsou dobře zpracovány i pro úplné začátečníky, a to v 5 světových jazycích.

  • Jazyky

Metodika Hocus a Lotus je zpracována v 5 jazycích – angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština.

Metodika pochází z Itálie, kde ji sestavil tým psychologů a lingvistů na Univerzite La Sapienza.

Přeji vám mnoho úspěchů při dvojjazyčném vzdělávání dětí a ráda vám zodpovím dotazy spojené s osobními zkušenostmi.

Veronika Ivakina

JŠ Light Point

www.hocus-lotus.cz

www.lightpoint.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *